PRZEGLĄDY OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W BUILD SPACE wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych. W zależności od rodzaju obiektu, warunków jego użytkowania oraz istniejących w nim instalacji, przeprowadzamy kontrole: półroczne, roczne oraz pięcioletnie. Kierujemy się przy tym obowiązującymi przepisami prawa. Na życzenie Klienta określamy, jakiego rodzaju kontrole powinny być przeprowadzane w należącym do niego obiekcie, a także z jaką częstotliwością powinny się one odbywać.

Istnieje możliwość zlecenia BUILD SPACE systematycznego przeprowadzania przeglądów. Dzięki tej usłudze w odpowiednim czasie przypominamy o konieczności przeprowadzenia kontroli. W ramach przeglądów sprawdzamy stan techniczny budynku, a także kluczowych instalacji. Systematyczne wykonywanie i odpowiednie dokumentowanie przeglądów jest obowiązkiem właściciela obiektu, zdecydowanie zwiększa także bezpieczeństwo użytkowania budynku.

CENNIK

Przegląd budowlany obiektu od 300 zł.

Cena jest ustalana indywidualnie i zależy między innymi od:

✓ zakresu przeglądu

✓ wielkości i skomplikowania obiektu budowlanego

✓ lokalizacji obiektu budowlanego