BADANIE TERMOWIZYJNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie nowo powstające obiekty budowlane muszą wykazywać się odpowiednią sprawnością energetyczną. Jednak w przypadku budynków starszych trudno byłoby znaleźć takie, które całkowicie eliminują straty energii. W ich przypadku do uzyskania pożądanej sprawności energetycznej niezbędne jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Aby określić potrzeby obiektu w tym zakresie, niezbędne jest jednak badanie termowizyjne.

W BUILD SPACE zapewniamy profesjonalne wykonywanie termowizji przy użyciu nowoczesnych urządzeń. Wykrywamy dzięki temu te obszary lub elementy konstrukcji, które przyczyniają się do największych strat energii cieplnej. Na podstawie wyników analizy udzielamy także wskazówek, jakie prace należy przeprowadzić, by wyeliminować straty energii, a tym samym znacznie ograniczyć koszty eksploatacji obiektu.

CENNIK

Cena badania termowizyjnego mieszkań/ domów jednorodzinnych od 250 zł.

Cena jest ustalana indywidualnie i zależy między innymi od:

✓ zakresu badania i raportowania wyników z przeprowadzonego badania.

✓ wielkości i skomplikowania obiektu budowlanego

✓ lokalizacji obiektu budowlanego