INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe w przypadku każdej większej inwestycji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by inwestor wskazał taką osobę także przy budowach realizowanych na mniejszą skalę.

W BUILD SPACE dysponujemy wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do skutecznego sprawowania nadzoru inwestorskiego na różnego typu budowach. Skrupulatnie realizujemy powierzone obowiązki, dbając o dobro inwestora. Sprawujemy kompleksową kontrolę nad prowadzonymi pracami, rzetelnością ekip budowlanych, a także prawidłowością działań kierownika budowy. Weryfikujemy także zgodność inwestycji z uzyskanymi pozwoleniami, opracowanymi planami i kosztorysami.

CENNIK

Cena obsługi w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego jest ustalana indywidualnie i zależy między innymi od:

✓ zakresu obsługi

✓ wielkości i skomplikowania obiektu budowlanego

✓ lokalizacji budowy