INWESTOR ZASTĘPCZY

Często spotykamy się z sytuacją, w której Inwestorowi zależy na tym, by przekazać w ręce zaufanego i doświadczonego specjalisty możliwie jak najszerszy zakres prac związanych z realizacją inwestycji. Możliwość takiej współpracy stwarza właśnie ustanowienie BUILD SPACE inwestorem zastępczym.

Występując w roli inwestora zastępczego przejmujemy od Zleceniodawcy dowolny zakres zadań powiązanych z budową. Dotyczy on jedynie wybranych prac lub też całości procesu inwestycyjnego, począwszy od wyboru firm budowlanych i nadzoru nad projektowaniem, aż po uzyskanie pozwoleń niezbędnych do użytkowania gotowej inwestycji oraz kontrolę wydatkowanych środków. W maksymalnym zakresie współpracy Inwestor może scedować na  BUILD SPACE praktycznie wszystkie ciążące na nim obowiązki w zakresie planowanej inwestycji. Zyskuje dzięki temu pewność, że dopełnione zostaną wszelkie formalności, prace przeprowadzone będą sprawnie i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, a ewentualne nieprawidłowości zostaną wykryte i usunięte.

CENNIK

Cena obsługi w charakterze inwestora zastępczego jest ustalana indywidualnie i zależy między innymi od:

✓ zakresu obsługi

✓ wielkości i skomplikowania obiektu budowlanego

✓ lokalizacji budowy