KIEROWNIK BUDOWY

BUILD SPACE w sposób profesjonalny reprezentuje inwestorów pełniąc funkcję kierownika budowy. W ramach realizowanych prac zapewniamy kompleksowe wsparcie w realizacji całego procesu inwestycyjnego. Reprezentujemy Klienta przed organami administracyjnymi, szczegółowo i wnikliwie nadzorujemy pracę ekip budowlanych, dbamy także o właściwą koordynację prowadzonych działań.

Podczas sprawowania funkcji kierownika budowlanego prowadzimy pełną i zgodną z przepisami dokumentację prac. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów, branych pod uwagę zarówno podczas odbioru budowy, jak i uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie obiektu.

CENNIK

Obsługa budowy domu jednorodzinnego od 1500 zł.

Cena jest ustalana indywidualnie i zależy między innymi od:

✓ zakresu obsługi

✓ wielkości i skomplikowania obiektu budowlanego

✓ lokalizacji budowy